طول دوره

2 سال

گرایش

بازرگانی

مدرک

فوق لیسانس

شهریه

2600 یورو

کارشناسی ارشد در تجارت چیست؟
مدرک کارشناسی ارشد در تجارت بر تعمیق دانش متمرکز است که برای ایجاد و مدیریت موفق کسب و کار ضروری است.  رشته درسی کارشناسی ارشد در مطالعات بازرگانی شامل دوره هایی در امور مالی شرکت، تجزیه و تحلیل کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، همراه با رهبری، تجارت بین المللی، همراه با مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک و سایر جریان های تجاری مرتبط است.

 

 

گزینه های شغلی پس از اتمام  کارشناسی ارشد در تجارت چیست؟
مدرک کارشناسی ارشد در تجارت امکان استخدام به عنوان تحلیلگر تجاری، مدیر عملیات، مدیر منابع انسانی، مدیر بازرگانی، مشاور مالی، همچنین مدیر بازاریابی و مدیر حسابداری را فراهم می کند. فارغ التحصیلان کسب و کار در بخش های مختلف تجارت از جمله فروش، بازاریابی، امور مالی و حسابداری و مدیریت کار می کنند.

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی چیست؟
مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی (MBA) بر کسب مهارت های نظری و عملی برای مدیریت موفق انواع مختلف شرکت ها متمرکز است. کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی شامل دوره هایی در تجزیه و تحلیل کسب و کار، حسابداری، رهبری، همراه با مدیریت اطلاعات، تجارت بین المللی همراه با بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین و غیره است.

 

 

گزینه های شغلی پس از اتمام کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی چیست؟
مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی منجر به مشاغلی مانند مدیر بازرگانی، مدیر عملیات، مدیر منابع انسانی، همراه با بانکدار سرمایه گذاری، مشاور تجاری، مدیر بازاریابی و مدیر فروش می شود. فارغ التحصیلان MBA در انواع مختلف کسب و کار از شرکت های کوچک تا بزرگ کار می کنند.

 

 

 

کارشناسی ارشد هوش تجاری چیست؟
کارشناسی ارشد هوش تجاری فردی است که مدرک کارشناسی ارشد این رشته را دریافت کرده است. به طور کلی، حوزه هوش تجاری به استفاده از تاریخ و اطلاعات مرتبط است. بیشتر دانش در هوش تجاری مستلزم درک چگونگی تولید پروژه های تجاری جدید و غیره است.

 

 

کارشناسی ارشد هوش تجاری کجا می تواند کار کند؟
کارشناسی ارشد در هوش تجاری برای فارغ التحصیلانی است که فرصت کار در یک مرکز تجاری تحقیقاتی را دارند و فرصتی برای کار در صنعت فناوری اطلاعات دارند. داشتن مدرک کارشناسی ارشد در هوش تجاری اجازه می دهد تا دانش تحصیلات تکمیلی در زمینه تجارت و جنبه IT کار تجاری کسب کنید.

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی چیست؟
رشته مدیریت بازرگانی مربوط به دانش و مهارت های کسب شده است که برای نظارت کارآمد بر عملیات تجاری ضروری است.  کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی شامل دوره هایی در امور مالی و حسابداری، تجارت الکترونیک، همراه با مدیریت جهانی، اقتصاد، همراه با مدیریت منابع انسانی، استراتژی شرکت، همچنین رهبری و بازاریابی است.

 

 

 

چه موقعیتهای شغلی پس از اتمام کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دسترس است؟
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در انواع مختلف کسب و کار از شرکت های کوچک گرفته تا شرکت های بین المللی کار می کنند. لیست مشاغل احتمالی با رشته مدیریت بازرگانی شامل موقعیت هایی مانند یک مدیر بازرگانی، یک تحلیلگر تجاری، یک مدیر عملیات، به همراه یک بانکدار سرمایه گذاری، یک حسابدار مدیریت مجاز و همچنین یک مشاور تجاری است.

 

 

کارشناسی ارشد بازرگانی چیست؟
هدف از مدرک کارشناسی ارشد در بازرگانی، تعمیق دانش نظری و عملی برای مدیریت موثر تمام یک تجارت است. فارغ التحصیلان بازرگانی در دوره های حسابداری مالی پیشرفته، امور مالی شرکت، مدیریت ریسک مالی، همراه با قانون تجارت، مدیریت بازاریابی پیشرفته، همراه با رفتار مصرف کننده پیشرفته شرکت دارند.

 

 

 

چه گزینه های شغلی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی در دسترس است؟
مدرک کارشناسی ارشد در بازرگانی منجر به مشاغل در صنایع مختلف از جمله فروش، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و حسابداری می شود. فارغ التحصیلان بازرگانی برای موقعیت هایی مانند تحلیلگر تجاری، مدیر منابع انسانی، و همچنین حسابدار، به علاوه مدیر فروش، و همچنین مدیر بازاریابی و تحلیلگر مالی استخدام می شوند.

 

 

 

کارشناسی ارشد در کسب و کار الکترونیکی چیست؟
هدف از کارشناسی ارشد در کسب و کار الکترونیکی، کسب دانش و مهارت برای ایجاد و مدیریت موثر انواع کسب و کار در سراسر اینترنت است. در طول مطالعه، دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره هایی از جمله فناوری و نوآوری، تجزیه و تحلیل تجارت الکترونیک، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، همراه با فناوری تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال، امور مالی، همراه با مدیریت اطلاعات و علوم رایانه شرکت می کنند.

 

 

 

چه مشاغلی پس از اتمام کارشناسی ارشد کسب و کار الکترونیکی در دسترس است؟
مدرک کارشناسی ارشد در کسب و کار الکترونیکی منجر به استخدام به عنوان یک مدیر تجارت الکترونیک، یک متخصص روابط با مشتری، یک تحلیلگر تجاری، همراه با یک مشاور تجاری، یک هماهنگ کننده پروژه تجارت الکترونیک و یک مدیر بازاریابی دیجیتال می شود. فارغ التحصیلان کسب و کار الکترونیکی ممکن است در صنایع مختلف فناوری از جمله تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال کار کنند.

 

 

کارشناسی ارشد در تجارت الکترونیک چیست؟
تجارت الکترونیک تمام جنبه های فروش آنلاین را در بر می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره هایی از جمله علوم کامپیوتر، فناوری های تجارت الکترونیک، همراه با تجارت موبایل، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، همراه با مدیریت زنجیره تامین و بازاریابی دیجیتال شرکت می کنند.

 

 

پس از اتمام  کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، چه موقعیتهای شغلی در دسترس هستند؟
مدرک کارشناسی ارشد در تجارت الکترونیک اجازه می دهد تا شغلی به عنوان مدیر تجارت الکترونیک، هماهنگ کننده پروژه تجارت الکترونیک، به همراه یک متخصص تجارت الکترونیک، یک استراتژیست تجارت الکترونیک، همچنین یک مدیر ریسک، پیدا کنید. فارغ التحصیلان تجارت الکترونیک در مشاغل مختلف آنلاین از جمله خرده فروشان کوچک الکترونیکی و همچنین شرکت های خرید آنلاین کار می کنند.

 

 

 

کارشناسی ارشد کارآفرینی چیست؟
کارشناسی ارشد در کارآفرینی دانشجویی است که حسابداری، اخلاق، اقتصاد، امور مالی، بازاریابی، مدیریت و بسیاری از موضوعات دیگر را مطالعه می کند. فارغ التحصیلان باید توانایی هایی مانند انعطاف پذیری، تحمل ریسک، رهبری، مذاکره، تفکر خلاق، شناخت فرصت ها و حل مسئله را داشته باشند.

 

 

 

کارشناسی ارشد کارآفرینی کجا می تواند شغلی پیدا کند؟
کارشناسی ارشد کارآفرینی در زمینه هایی مانند منابع انسانی، توسعه محصول، عملیات، توسعه یا فروش کسب و کار، بازاریابی، نویسندگی آزاد، گرافیک و طراحی رسانه های دیجیتال، انتشارات رومیزی و برنامه ریزی رویداد استخدام می شوند. مشاغل محبوب برای فارغ التحصیلان شامل مشاور تجاری، عامل فروش تبلیغات، تحلیلگر تحقیقات بازار، متخصص روابط عمومی و متخصص عملیات تجاری است.

 

 

 

کارشناسی ارشد کسب و کار خانوادگی چیست؟
هدف کارشناسی ارشد کسب و کار خانوادگی کسب دانش و مهارت در سازمان و مدیریت مشاغل کوچک است.  کارشناسی ارشد در کسب و کار خانوادگی شامل دوره هایی در مدیریت مشاغل کوچک، بازاریابی و فروش، رهبری، همراه با امور مالی و استراتژی های کسب و کار کوچک، همراه با حسابداری مالی و غیره است.

 

 

 

گزینه های شغلی پس از اتمام کارشناسی ارشد در کسب و کار خانوادگی چیست؟
مدرک کارشناسی ارشد در کسب و کار خانوادگی منجر به مشاغلی مانند مدیر بازرگانی، مشاور تجاری و همچنین مدیر فروش می شود. فارغ التحصیلان کسب و کار خانوادگی ترجیحاً در مشاغل کوچک و شرکت های خانوادگی و همچنین در خدمات مشاوره کار می کنند.

 

 

کارشناسی ارشد نوآوری چیست؟
هدف کارشناسی ارشد در نوآوری کسب دانش در طراحی و اجرای ایده های تجاری نوآوری برای افزایش کارایی کسب و کار است. کارشناسی ارشد نوآوری کسب و کار در دوره های مدیریت پروژه، تجارت دیجیتال، سیستم های اطلاعاتی، همراه با پروژه کارآفرینی دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، مدیریت نوآوری پایدار، به علاوه استراتژی نوآوری و خلاقیت برای نوآوری درگیر هستند.

 

 

 

درباره نویسنده پست : تحریریه آژانس شمیران گشت

آژانس مسافرتی شمیران گشت، ارایه دهنده انواع خدمات مسافرتی گردشگری و جهانگردی

چقدر این مطلب مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان امتیازی داده نشده ! اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می دهید.

همانطور که این پست را مفید دیدید ...

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!

آینده شغلی

چه گزینه های شغلی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد نوآوری در دسترس است؟ فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ارشد در نوآوری توسط شرکت های مختلف، ترجیحاً توسط شرکت های تولید کننده فناوری اطلاعات و الکترونیک استخدام می شوند. لیست مشاغل شامل موقعیت هایی مانند یک تحلیلگر تجاری، یک توسعه دهنده کسب و کار، و همچنین یک مشاور نوآوری تجاری، مدیر نوآوری تجاری و یک استراتژیست نوآوری است.

شرایط پذیرش و ثبت نام

هنگام درخواست برای پذیرش در دانشگاه پادوا در ایتالیا، باید تمام مدارک مورد نیاز را تهیه کنید. لیستی از اسناد لازم را مستقیماً از دانشگاه درخواست کنید ، زیرا ممکن است برای کشورهای مختلف متفاوت باشد.توجه داشته باشید مدارک فوق باید ترجمه و تایید قانونی و مهر مراکز آموزشی و سفارت خارجی را داشته باشد.

شروع ترم

7 مارس

سایر رشته های این دانشگاه

Bachelor of Animal Studies
3 سال | مطالعات دام | لیسانس
Master in Soil Science
2 سال | علوم خاک | فوق لیسانس
Master of Business
2 سال | بازرگانی | فوق لیسانس
Master of Sociology
2 سال | جامعه شناسی | فوق لیسانس
Master of Psychology
2 سال | روانشناسی | فوق لیسانس
Master of Physics
2 سال | فیزیک | فوق لیسانس
Master of Pharmacy
2 سال | دارو سازی | فوق لیسانس
Master of Natural Sciences
2 سال | علوم طبیعی | فوق لیسانس
Master in Human Medicine
2 سال | پزشکی انسانی | فوق لیسانس
Master in Mathematics
2 سال | ریاضیات | فوق لیسانس
Master of Event Management
2 سال | مدیریت رویداد | فوق لیسانس
Master of International Relations
2 سال | روابط بین الملل | فوق لیسانس
Master in IT
2 سال | IT | فوق لیسانس
master of history
2 سال | تاریخ | فوق لیسانس
Master of Catering
2 سال | پذیرایی | فوق لیسانس
Master in Economics
2 سال | اقتصاد | فوق لیسانس
Master of Computer Engineering
2 سال | مهندسی کامپیوتر | فوق لیسانس
Master of Biomedicine
2 سال | زیست پزشکی | فوق لیسانس
Master of Agriculture
2 سال | کشاورزی | فوق لیسانس
Psychological Science bachloer
3 سال | علم روانشناسی | لیسانس

دانشگاه های مرتبط

دانشگاه پواتیه (به زبان فرانسوی: Université de Poitiers) یک دانشگاه دولتی است که در شهر پواتیه فرانسه واقع شده است. این دانشگاه چند رشته ای است و نزدیک به 28000 دانشجو در سال 2017 داشته است که باعث شده شهر پواتیه به شهری با جمعیت بالاترین نسبت دانشجو/ساکن در این شهر فرانسه باشد . دانشگاه […]

دانشگاه گرونوبل آلپ ( به صورت مخفف دانشگاه UGA، به زبان فرانسوی: “Université Grenoble Alpes”) یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی در شهر گرونوبل، کشور فرانسه است. دانشگاه Grenoble که در سال 1339 تأسیس شده است، سومین دانشگاه بزرگ فرانسه با حدود 60000 دانشجو و بیش از 3000 محقق است. دانشگاه Grenoble توسط هامبرت دوم از وینوا […]

دانشگاه استراسبورگ (به فرانسوی : Université de Strasbourg, Unistra) یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی واقع در شهر استراسبورگ فرانسه است که بیش از 52000 دانشجو و 3300 محقق دارد. دانشگاه استراسبورگ در قرن شانزدهم توسط ژان استورم تأسیس شد و در دوران روشنگری یک کانون روشنفکری بود. دانشگاه قدیمی در طول دهه 1970 به سه واحد […]

دسته :
برچسب ها : , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 6 =

تخفیف ویژه عید نوروز ، ظرفیت محدود02126355204

کلیه حقوق سایت محفوظ می باشد | کپی رایت 2022